Running man Vietnam

Cập nhập tin tức Running man Vietnam

Jack âm thầm biến mất khỏi “Running man Vietnam” mùa 2

Trong tập 5, ca sĩ Jack - thành viên chính của “Running man Vietnam” mùa 2, không xuất hiện nhưng không có một dòng thông báo nào về sự biến mất này.

Đang cập nhật dữ liệu !