Rau muống

Cập nhập tin tức Rau muống

Công dụng của loại rau rẻ bèo ở Việt Nam, bán theo cọng ở Nhật

Với 10.000 đồng, bạn có thể mua cả mớ rau muống ở Việt Nam nhưng vào siêu thị Nhật, chỉ mua được 1 cọng nếu chọn loại ngon.

Đang cập nhật dữ liệu !