phí an toàn thực phẩm

Cập nhập tin tức phí an toàn thực phẩm

Mức phí mới khi vi phạm an toàn thực phẩm như thế nào?

Theo Thông tư số 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2021.

Đang cập nhật dữ liệu !