phát hiện thêm 3 biến thể phụ mới của Omicron

Cập nhập tin tức phát hiện thêm 3 biến thể phụ mới của Omicron

TP.HCM phát hiện thêm 3 biến thể phụ mới của Omicron

Thực hiện giám sát 13 mẫu bệnh phẩm trong cộng đồng, TP.HCM phát hiện thêm các biến thể phụ mới của Omicron.

Đang cập nhật dữ liệu !