phạm nhân bỏ trốn

Cập nhập tin tức phạm nhân bỏ trốn

Bắt được phạm nhân Lầu A Tủa

Cơ quan chức năng đã bắt giữ được phạm nhân trốn trại Lầu A Tủa sau 2 ngày, 2 đêm bỏ trốn.

Đang cập nhật dữ liệu !