Những sự thật thú vị về Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022

“Cùng nhau vì một tương lai chung” (Together for a Shared Future) là khẩu hiệu của Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh và các thị trấn ở vùng lân cận tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc từ ngày 4-20/2.

Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022: ‘Cùng nhau vì một tương lai chung’

Thế vận hội Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 diễn ra ở Bắc Kinh và các thị trấn ở vùng lận cận tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, từ ngày 4-20/2/2022.

Đang cập nhật dữ liệu !