Người cha dọa giết điều dưỡng và câu hỏi 'Tại sao con tôi lại như thế?'

Cập nhập tin tức Người cha dọa giết điều dưỡng và câu hỏi 'Tại sao con tôi lại như thế?'

Người cha dọa giết điều dưỡng và câu hỏi 'Tại sao con tôi lại như thế?'

"Nó mà bước ra đây tôi giết nó", người đàn ông sừng sổ thét lên bên ngoài phòng thủ thuật của Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM vì con gái đột ngột trở nặng.

Đang cập nhật dữ liệu !