Nam Đàn

tin tức về Nam Đàn mới nhất

Nghệ An: Huyện Nam Đàn nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
 

13/12/2021

Sau 3 năm thực hiện Đề án thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân huyện Nam Đàn (Nghệ An) được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.