mô hình học tập

tin tức về mô hình học tập mới nhất

Thái Bình: Đẩy mạnh các mô hình học tập trong toàn dân
 

28/06/2022

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình phối hợp với ngành Giáo dục xây dựng, đẩy mạnh các mô hình học tập trong toàn dân.