lương lãnh đạo Vietnam Airlines

Cập nhập tin tức lương lãnh đạo Vietnam Airlines

Lãnh đạo Vietnam Airlines nhận lương bao nhiêu trong 6 tháng đầu năm?

Tiền lương của ban lãnh đạo Vietnam Airlines trong 6 tháng đầu năm nay thấp hơn đáng kể so với năm 2020, đặc biệt so với năm 2019 khi đại dịch chưa xuất hiện.

Đang cập nhật dữ liệu !