làng nghề

Cập nhập tin tức làng nghề

Hạn chế làng nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường ở Nam Định

45 làng nghề trên địa bàn các huyện của tỉnh Nam Định đã được phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định.

Đang cập nhật dữ liệu !