kiểm tra giữa kỳ

Cập nhập tin tức kiểm tra giữa kỳ

Học sinh chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ trực tuyến: Tránh gian lận thế nào?

Hiện tại học sinh Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác đang chuẩn bị bước vào kỳ kiểm tra giữa kỳ trực tuyến. Vậy làm sao tránh gian lận, đảm bảo công bằng với hình thức kiểm tra này?

Đang cập nhật dữ liệu !