Hàng quán đóng cửa trước ngày thí điểm mở cửa quận 7

Cập nhập tin tức Hàng quán đóng cửa trước ngày thí điểm mở cửa quận 7

Hàng quán vẫn đóng cửa im lìm trước ngày thí điểm mở cửa quận 7

Trước ngày thí điểm hoạt động theo trạng thái “bình thường mới” ở quận 7, rất ít cửa hàng kinh doanh ăn uống, mặt hàng thiết yếu có động thái hoạt động trở lại.

Đang cập nhật dữ liệu !