Đồng Tháp: Đa dạng cách truyền thông về văn hóa dân tộc thiểu số

Nhiều hình thức truyền thông sẽ được triển khai tại tỉnh Đồng Tháp để quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh tuyên truyền về ứng dụng công nghệ số

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có nhiều dân tộc thiểu số như người Hoa, Khmer, Chăm, Thái, Mường, Tày...

Với sự quan tâm của các bộ, ngành, địa phương, thời gian qua, công tác bảo tồn, phát triển văn hóa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bảo tồn, phát triển văn hóa vùng dân tộc thiểu số là nhiệm vụ không hề đơn giản, dễ dàng. Còn rất nhiều việc phải làm để có thể đảm bảo phát triển toàn diện văn hóa dân tộc thiểu số.

Nhằm góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, cuối tháng 7/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Kế hoạch này được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Trong Kế hoạch, UBND tỉnh xác định rõ sự cần thiết phải tuyên truyền về hoạt động văn hóa, nghệ thuật vùng sâu, vùng xa, biên giới bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Theo đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, phát triển du lịch, về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; Hiệu quả các hoạt động chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới; Các nội dung nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa; Các mô hình câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật ở xóm, ấp và khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Một nội dung khá mới là đẩy mạnh tuyên truyền về ứng dụng công nghệ số trong xây dựng các sản phẩm, phim, ảnh, tài liện văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

{keywords}
Chùa Bà Thiên Hậu, một di tích lịch sử cấp tỉnh ở Đồng Tháp.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

Hình thức tuyên truyền cũng cần đa dạng hóa. Có thể xây dựng các tiểu phẩm, câu chuyện truyền thanh; tăng cường các tin, bài, các phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, các thông điệp trên các loại hình báo chí địa phương và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Bên cạnh đó là tuyên truyền cổ động trực quan bằng các hình thức pa nô, tranh cổ động, băng rôn, bảng tin điện tử nơi các tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Ngoài ra, cần phát huy giá trị của các tài liệu tuyên truyền đặt tại các tủ sách ở xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; tổ chức hành trình Thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” phục vụ nhân dân tại các địa phương, vùng biên giới, nông thôn trong tỉnh.

Để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố phải xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền Đề án; Căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, bố trí nguồn lực cần thiết để triển khai các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào vùng biên giới, nông thôn; Tổ chức các chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn, góp phần bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng cần phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân vùng biên giới trên địa bàn tỉnh; Xây dựng địa bàn vùng biên giới thành các điểm sáng văn hóa.

Anh Duy

Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo”

Chiều 16/11/2021, Báo VietNamNet tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo”, phác họa bức tranh thực trạng và chia sẻ những kinh nghiệm, lưu ý khi triển khai tuyên truyền về công tác dân tộc và tôn giáo.

Bộ TT&TT đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai. 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4, trong đó, 65% có phát sinh hồ sơ.

Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam: Điểm đến hấp dẫn của du khách!

Địa điểm sống ảo, khu du lịch cộng đồng độc đáo, điểm đến văn hóa… chính là những mỹ từ của du khách cảm nhận khi đến với Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Sơn Tây, Hà Nội.

Nhìn lại 5 năm thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Qua 5 năm đi vào cuộc sống, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã phát huy tốt được vai trò là cơ sở pháp lý cao nhất điều chỉnh quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo… tại Việt Nam.

Kon Tum: Đa dạng sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nhiều  mô hình liên kết sản xuất xã Ia Chim (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số,  vươn lên thoát nghèo.

Hàng trăm suất cơm nhà chùa hỗ trợ bệnh nhân Bệnh viện K mùa dịch

Hàng trăm suất cơm nhà chùa đã được gửi đến Bệnh viện K cơ sở 2 (địa chỉ tại 304 Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) nhằm giảm bớt khó khăn cho bệnh nhân và người nhà đang sống ở đây.

Tăng cường đưa công nghệ thông tin tới vùng dân tộc thiểu số

Mức độ tiếp cận công nghệ thông tin của người dân vùng dân tộc thiểu số đã tăng lên. Đây là tín hiệu đáng mừng trong tiến trình đưa vùng dân tộc thiểu số tiệm cận với mức phát triển chung của cả nước.

Gắn kết tình quân dân

Mối quan hệ quân - dân gắn bó đã nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Câu chuyện về di sản văn hóa cộng đồng

Tuyển tập các câu chuyện về di sản văn hóa cộng đồng do Hội đồng Anh ấn hành giúp lan tỏa, tôn vinh và tạo ra một tương lại tốt đẹp hơn cho di sản văn hóa Việt Nam.

Tình người trong đại dịch

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đất nước đang gặp vô vàn khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, những hành động đẹp của mỗi cá nhân, tổ chức đều vô cùng đáng quý, đáng trân trọng.

Đang cập nhật dữ liệu !