điểm nóng môi trường

tin tức về điểm nóng môi trường mới nhất

Bình Thuận: Giải quyết nhiều điểm nóng về môi trường
 

10/07/2021

Thời gian qua, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội bền vững gắn với bảo vệ môi sinh, môi trường, Bình thuận đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết căn cơ nhiều điểm nóng về ô nhiễm môi trường.