Diêm dân làm muối dưới trời nắng gay gắt

Cập nhập tin tức Diêm dân làm muối dưới trời nắng gay gắt

Nghịch cảnh trời nắng thiêu đốt, diêm dân càng đổ ra đồng làm muối

Để có những hạt muối trắng ngần, diêm dân xã An Hoà (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm việc quần quật giữa trưa nắng, nhưng mỗi ngày họ chỉ có thu nhập hơn 100.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !