dị nhân

tin tức về dị nhân mới nhất

Những “dị nhân” chân chim tài hoa
 

22/11/2021

Người làng vẫn gọi gia đình ông là “gia đình chân chim”, “gia đình một ngón”. Nhưng, điều lạ là chỉ đến đời ông và đời các con ông thì bị và cũng chỉ con trai mới mắc căn bệnh kỳ lạ này....