Đi cà kheo

Cập nhập tin tức Đi cà kheo

Cà kheo Nam Định

Về thăm vùng biển Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng, Nam Định), mới biết ngư dân ở đây vẫn giữ thói quen đi cà kheo để đánh bắt cá.

Đang cập nhật dữ liệu !