đầu lâu

Cập nhập tin tức đầu lâu

Phát hiện 150 đầu lâu ở sâu trong hang động tại Mexico hơn 1.000 năm

Theo các nghiên cứu xác minh, số đầu lâu này có khả năng đều là của phụ nữ và là vật hiến tế thời xưa.

Đang cập nhật dữ liệu !