Đầm Hà

Cập nhập tin tức Đầm Hà

Quảng Ninh: Huyện Đầm Hà được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Sau 11 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Đầm Hà đạt 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đang cập nhật dữ liệu !