cướp làn đường

Cập nhập tin tức cướp làn đường

Nguy hiểm kiểu “trả đũa” vì bị cướp làn đường

Hình ảnh trong clip cho thấy rõ xe con đã chạy với tốc độ nhanh đè vạch kẻ liền trên đường để tạt đầu cảnh cáo xe 16 chỗ.

Đang cập nhật dữ liệu !