cục quản lý dược

Cập nhập tin tức cục quản lý dược

Cảnh báo hành vi tẩy xóa, thay đổi hạn dùng của thuốc

Cục Quản lý Dược, có văn bản gửi các Sở Y tế tăng cường thanh kiểm tra hoàn động kinh doanh dược, trong đó Cục cũng nhấn mạnh có các đối tượng có hành vi tẩy xóa, thay đổi hạn dùng của thuốc để đưa bán ra thị trường.

Đang cập nhật dữ liệu !