con gái bầu Đức

Cập nhập tin tức con gái bầu Đức

Con gái bầu Đức lại chi tiền mua cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố thông tin về giao dịch của người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức.

Đang cập nhật dữ liệu !