cổ phiếu hag

tin tức về cổ phiếu hag mới nhất

Công ty bầu Đức đối diện án hủy niêm yết, bị ngân hàng bán cổ phiếu thu nợ
 

12/02/2022

Hơn 25 triệu cổ phiếu HNG thuộc sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bị ngân hàng bán để thu hồi nợ. Công ty của bầu Đức dù vừa báo lãi nhưng đối diện khó khăn khi đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết.