chuyện tế nhị

Cập nhập tin tức chuyện tế nhị

Con bắt gặp “cảnh nóng” của cha mẹ

Để tránh sự cố con cái chứng kiến chuyện ân ái của cha mẹ, nên vạch ra các ranh giới về quyền riêng tư. Từ ranh giới về mặt thân thể, đến các ranh giới trong việc tôn trọng quyền lợi, cảm xúc của những người sống chung nhà. 

Đang cập nhật dữ liệu !