Giảm dần khoảng cách giới trong lao động việc làm

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi tọa đàm 'Giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực lao động việc làm' năm 2020.  

Lực lượng nữ công nhân, viên chức, lao động có 76.517 người, chiếm tỷ lệ trên 52,27%; trong đó số đoàn viên nữ là 62.154 người, chiếm tỷ lệ 48,94%. Trong khu vực ngoài Nhà nước, nữ công nhân lao động có 105.868 người, chiếm tỷ lệ trên 72%; lực lượng công nhân lao động nữ trong các doanh nghiệp, bên cạnh đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động có trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ nữ công nhân, lao động có trình độ học vấn, tay nghề thấp, tác phong lao động công nghiệp chưa cao, nhận thức, hiểu biết pháp luật còn nhiều hạn chế.

Giảm dần khoảng cách giới trong lao động việc làm
Giảm dần khoảng cách giới trong lao động việc làm

Mặt khác, một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động chưa thực hiện tốt các quy định đối với lao động nữ được quy định trong Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế... nên trong quan hệ lao động còn nhiều bất cập như: Thời gian làm thêm giờ, tăng ca nhiều, làm việc trong điều kiện lao động khắc nghiệt, thiếu an toàn vệ sinh lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe, thu nhập lao động nữ thấp hơn so với nam...

 

Qua đây, liên đoàn lao động huyện, thành, thị và các Công đoàn cơ sở có thêm được nhiều kinh nghiệm, đồng thời nghiên cứu những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới. Qua đó, từng bước thu hẹp khoảng cách các giới, nâng cao vị thế của nữ công nhân, viên chức, lao động trên lĩnh vực lao động việc làm, góp phần xây dựng kinh tế, xã hội tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển.

K.Chi 

 
List comment