chống người thi hành công vụ

Cập nhập tin tức chống người thi hành công vụ

Côn đồ vượt chốt phong tỏa, đuổi chém tổ chống dịch

Đối tượng Thạch lớn tiếng chửi mắng, đe dọa rồi sau đó cầm dao rượt đuổi tổ công tác phòng chống dịch.

Đang cập nhật dữ liệu !