chọc tổ ong

Cập nhập tin tức chọc tổ ong

Leo cột điện chọc tổ ong, bị điện giật rơi xuống đất tử vong

Thấy có tổ ong trên cột điện cao thế, anh B. trèo lên dùng sào tre chọc, bị điện giật rơi xuống đất tử vong.

Đang cập nhật dữ liệu !