chia sẻ khó khăn

tin tức về chia sẻ khó khăn mới nhất

Những bàn tay không quen: Bàn tay mà ta thương
 

14/08/2021

Đôi bàn tay của một người thật nhỏ bé, nhưng khi hợp lại luôn có thể tạo nên sức mạnh to lớn. Những đôi bàn tay ân tình cưu mang, giúp nhau với tinh thần “lá lành đùm lá rách” ấy còn gửi thông điệp lớn lao hơn.