CCCD

tin tức về CCCD mới nhất

Rút tiền bằng CCCD gắn chip có phát sinh thêm chi phí mới hay không?
 

15/07/2022

Hiện nay, rút tiền bằng thẻ CCCD gắn chip đã được C06 Bộ Công an phối hợp với một số ngân hàng triển khai thí điểm. Vậy rút tiền bằng CCCD gắn chip có phát sinh thêm chi phí mới hay không?