Cạn kiệt nhiều loại vắc xin

Cập nhập tin tức Cạn kiệt nhiều loại vắc xin

Cạn kiệt nhiều loại vắc xin, Sở Y tế TP.HCM nói 'bất khả kháng'

TP.HCM hiện cạn kiệt 2 loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Các vắc xin khác trong chương trình cũng lần lượt hết sạch vào những tháng tiếp theo nếu không được cung ứng.

Đang cập nhật dữ liệu !