Cấm bác sĩ làm phòng mạch tư: Làm thế nào để tăng thu nhập cho bác sĩ?

Về nhân sự, cần áp dụng tự do nhân sự trong hợp tác. Nhân viên y tế là những nhân sự tự do, hợp đồng với các cơ sở y tế công hay tư cho những khoảng thời gian nhất định, và được trả lương theo hợp đồng cụ thể.

Cấm bác sĩ làm phòng mạch tư: Làm thế nào để tăng thu nhập cho bác sĩ? - ảnh 1

Trước chia sẻ của bác sĩ Sinh Nguyễncho rằng Bộ Y tế nên cấm bác sĩ làm việc trong bệnh viện công mở phòng khám tư nhân, nhiều bác sĩ cũng như người làm quản lý trong ngành y tranh luận khá gay gắt về vấn đề này.

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Xuân Sơn – Nguyên bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, Giám đốc Trung tâm y khoa EXSON, cho biết, nếu dựa trên tư duy của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và triết lí y tế "thầy thuốc như mẹ hiền", chúng ta sẽ có một kết quả đánh giá hoàn toàn khác so với đánh giá dựa trên tư duy của kinh tế thị trường và triết lí dịch vụ y tế. 

Cho nên, khi chúng ta chưa xác định được tư duy và triết lí y tế chủ đạo, thì việc đánh giá thực trạng, từ đó đưa ra kế hoạch cải tổ đều chỉ là làm phần ngọn mà không có cái gốc. Rất tiếc hầu hết nhân viên y tế ở Việt Nam không có quyền xác định những điều đó.

Vậy biện pháp nào tốt nhất để bác sĩ vừa có thêm thu nhập, người bệnh không chịu những mệt mỏi từ quá tải bệnh viện?


Tiến sĩ Võ Xuân Sơn:
Khi có thể xây dựng được hệ thống bác sĩ gia đình, cần xóa bỏ tuyến điều trị như hiện nay. Y học điều trị chỉ còn lại hệ thống bác sĩ gia đình và hệ thống bệnh viện chuyên khoa (hoặc bệnh viện đa khoa gồm nhiều chuyên khoa). 

Các bệnh viện được phép chẩn đoán hoặc điều trị bất cứ bệnh gì, bằng bất cứ kĩ thuật gì, miễn là có đủ điều kiện về nhân lực và vật lực, mà không phụ thuộc vào việc mình thuộc tuyến nào. Nếu các bệnh viện có uy tín, các bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu bệnh nhân đến, còn nếu không thì đóng cửa. Khi đó, bệnh viện nào đông bệnh nhân thì mở mang thêm, hoặc mua lại các bệnh viện phải đóng cửa để thay đổi cung cách quản lí và phát triển chuyên môn, giảm tải cho bệnh viện đông.

Nhà nước chỉ quản lí mảng y học dự phòng (ngay cả mảng này, nếu phần nào có thể thu lãi được, chuyển cho tư nhân làm), và tập trung vào các cơ sở y tế ở vùng sâu vùng xa không có khả năng sinh lãi. 

Những bệnh viện, phòng khám bác sĩ gia đình ở những khu vực có khả năng sinh lời nên chuyển giao cho tư nhân. Nhà nước dùng ngân sách dôi dư bảo trợ cho người nghèo và diện chính sách thông qua BHYT hoặc chi trả trực tiếp cho một số trường hợp cấp cứu thông qua các tổ chức an sinh xã hội. 

Hệ thống BHYT cũng phải được cải tổ theo hướng thu ở mức cao và chi trả đủ cho các dịch vụ y tế, bao gồm cả việc khám sức khỏe định kì. BHYT phải chi trả cho các dịch vụ y tế theo định mức được Bộ Y tế và Bộ Tài chính thông qua dựa trên cơ sở giá thị trường, và không được phép can thiệp vào hoạt động chuyên môn, vào qui trình của các cơ sở y tế, ngoài việc xác nhận tính hợp thức của hồ sơ.

Về nhân sự, cần áp dụng tự do nhân sự trong hợp tác. Nhân viên y tế là những nhân sự tự do, hợp đồng với các cơ sở y tế công hay tư cho những khoảng thời gian nhất định, và được trả lương theo hợp đồng cụ thể. 

Khi đó, một nhân viên có thể làm một số thời gian trong các cơ sở y tế công với mức lương thấp (hoặc thiện nguyện không lương), đồng thời hợp đồng với các cơ sở y tế tư nhân với mức lương cao hơn để trang trải cho cuộc sống. 

Các cơ sở y tế (cả công và tư) đều phải cạnh tranh nhau bằng mức lương thích hợp. Ngân sách dôi dư từ việc chuyển giao cơ sở y tế cho tư nhân cũng sẽ phải hỗ trợ đúng mức cho nhân viên y tế trong các cơ sở y tế công không có điều kiện hợp tác với tư nhân. Tự thị trường sẽ điều tiết nhân sự và thu nhập.

Theo bác sĩ có nên đóng cửa phòng mạch tư nhân cho các bác sĩ như hiện nay và thay thế bằng hệ thống bác sĩ gia đình?

Hiện nay, Bộ Y tế đã nhìn nhận tầm quan trọng của bác sĩ gia đình và đã có những động thái tích cực để xây dựng hệ thống này. Tuy nhiên, cái khó khăn để đưa hệ thống bác sĩ gia đình vào hoạt động hiện nay nằm ở vấn đề pháp lí. Còn rất nhiều rào cản pháp lí để xác định chức năng của các Phòng khám bác sĩ gia đình, qui trình kết nối với các hệ thống y tế khác để có thể hoạt động hiệu quả, và được BHYT chi trả.

Do trước giờ chúng ta không có hệ thống này, trong khi bác sĩ gia đình là một nhu cầu có thật, được nhiều người dân quan tâm, nên các phòng mạch tư lãnh luôn trách nhiệm này. Tuy nhiên, phòng mạch là một hình thức thực hành y tế khá manh mún, qui trình không rõ ràng, chất lượng không kiểm chứng được. 

Về lâu dài, cần phát triển bằng được hệ thống bác sĩ gia đình theo đúng qui chuẩn: bác sĩ được đào tạo bài bản, qui trình chuyên môn và pháp lí được xây dựng chặt chẽ, giúp cho việc trao đổi bệnh nhân và thông tin y khoa của hệ thống bác sĩ gia đình và các cơ sở điều trị chuyên khoa được thông suốt, bảo đảm cho việc chi trả BHYT một cách công bằng.

Khi xây dựng được mối quan hệ bình đẳng giữa hệ thống bác sĩ gia đình và các bệnh viện chuyên khoa, mới có thể đặt ra việc xóa bỏ phòng mạch ngoài giờ. Nhưng, như mục tiêu ban đầu của việc sản sinh ra loại hình phòng mạch, là cải thiện thu nhập của các bác sĩ và nhân viên y tế, cho nên, nếu muốn xóa bỏ phòng mạch, cần phải có biện pháp để nâng cao thu nhập cho nhân viên y tế.

Nên hiểu đúng nghĩa về phòng mạch để không có sự hiểu nhầm. Và không phải chỉ có các bác sĩ giỏi ở các bệnh viện công lớn làm phòng mạch. Rất nhiều bác sĩ, kể cả các bác sĩ y học dự phòng, cũng làm phòng mạch. 

Số lượng bác sĩ làm ở những bệnh viện đầu ngành làm phòng mạch chỉ là con số rất nhỏ so với tổng số các phòng mạch. Chuyện lấy bệnh nhân giàu của bệnh viện đưa ra bệnh viện tư để mổ là có nhưng rất ít, không thể cho đó là điển hình của phòng mạch.

Hiện nay, gần như không có qui định pháp lí cụ thể nào cho phòng mạch, nhưng không ai đòi hỏi những tiêu chuẩn mà một phòng khám (tư hay công) phải có như xử lí nước thải. Tuy vậy, phòng mạch vẫn phải đăng kí kinh doanh và được xếp vào hộ cá thể. Tùy theo địa phương mà cơ quan thuế sẽ thu thuế như thế nào. Đa số trường hợp là nhân viên thuế đi khảo sát, và ấn định một số thuế nhất định mà chủ phòng mạch hàng tháng phải nộp.

BS.TS Võ Xuân Sơn

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Xuân Sơn cho biết nếu dựa trên tư duy của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, và triết lí y tế "thầy thuốc như mẹ hiền", chúng ta sẽ có một kết quả đánh giá hoàn toàn khác so với đánh giá dựa trên tư duy của kinh tế thị trường (không có đuôi), và triết lí dịch vụ y tế. Cho nên, khi chúng ta chưa xác định được tư duy và triết lí y tế chủ đạo, thì việc đánh giá thực trạng, từ đó đưa ra kế hoạch cải tổ đều chỉ là làm phần ngọn mà không có cái gốc. Rất tiếc hầu hết nhân viên y tế ở Việt nam không có quyền xác định những điều đó.Vậy biện pháp nào tốt nhất để bác sĩ vừa có thêm thu nhập, người bệnh không chịu những mệt mỏi từ quá tải Bệnh viện?

Tiến sĩ Võ Xuân Sơn: Khi có thể xây dựng được hệ thống bác sĩ gia đình, cần xóa bỏ tuyến điều trị như hiện nay. Y học điều trị chỉ còn lại hệ thống bác sĩ gia đình và hệ thống bệnh viện chuyên khoa (hoặc bệnh viện đa khoa gồm nhiều chuyên khoa). Các bệnh viện được phép chẩn đoán hoặc điều trị bất cứ bệnh gì, bằng bất cứ kĩ thuật gì, miễn là có đủ điều kiện về nhân lực và vật lực, mà không phụ thuộc vào việc mình thuộc tuyến nào. Nếu các bệnh viện có uy tín, các bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu bệnh nhân đến, còn nếu không thì đóng cửa. Khi đó, bệnh viện nào đông bệnh nhân thì mở mang thêm, hoặc mua lại các bệnh viện phải đóng cửa để thay đổi cung cách quản lí và phát triển chuyên môn, giảm tải cho bệnh viện đông.

Nhà nước chỉ quản lí mảng y học dự phòng (ngay cả mảng này, nếu phần nào có thể thu lãi được, chuyển cho tư nhân làm), và các cơ sở y tế ở vùng sâu vùng xa không có khả năng sinh lãi. Những bệnh viện, phòng khám bác sĩ gia đình ở những khu vực có khả năng sinh lời nên chuyển giao cho tư nhân. Nhà nước dùng ngân sách dôi dư bảo trợ cho người nghèo và diện chính sách thông qua BHYT hoặc chi trả trực tiếp cho một số trường hợp cấp cứu thông qua các tổ chức an sinh xã hội. 

Hệ thống BHYT cũng phải được cải tổ theo hướng thu ở mức cao và chi trả đủ cho các dịch vụ y tế, bao gồm cả việc khám sức khỏe định kì. BHYT phải chi trả cho các dịch vụ y tế theo định mức được Bộ Y tế và Bộ Tài chính thông qua dựa trên cơ sở giá thị trường, và không được phép can thiệp vào hoạt động chuyên môn, vào qui trình của các cơ sở y tế, ngoài việc xác nhận tính hợp thức của hồ sơ.

Về nhân sự, cần áp dụng tự do nhân sự trong hợp tác. Nhân viên y tế là những nhân sự tự do, hợp đồng với các cơ sở y tế công hay tư cho những khoảng thời gian nhất định, và được trả lương theo hợp đồng cụ thể. Khi đó, một nhân viên có thể làm một số thời gian trong các cơ sở y tế công với mức lương thấp (hoặc thiện nguyện không lương), đồng thời hợp đồng với các cơ sở y tế tư nhân với mức lương cao hơn để trang trải cho cuộc sống. Khi đó, các cơ sở y tế (cả công và tư) đều phải cạnh tranh nhau bằng mức lương thích hợp. Ngân sách dôi dư từ việc chuyển giao cơ sở y tế cho tư nhân cũng sẽ phải hỗ trợ đúng mức cho nhân viên y tế trong các cơ sở y tế công không có điều kiện hợp tác với tư nhân. Tự thị trường sẽ điều tiết nhân sự và thu nhập.

Theo bác sĩ có nên đóng cửa phòng mạch tư nhân cho các bác sĩ như hiện nay thay thế bằng hệ thống bác sĩ gia đình?

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Xuân Sơn: Hiện nay, Bộ Y tế đã nhìn nhận tầm quan trọng của bác sĩ gia đình và đã có những động thái tích cực để xây dựng hệ thống này. Tuy nhiên, cái khó khăn để đưa hệ thống bác sĩ gia đình vào hoạt động hiện nay nằm ở vấn đề pháp lí. Còn rất nhiều rào cản pháp lí để xác định chức năng của các Phòng khám bác sĩ gia đình, qui trình kết nối với các hệ thống y tế khác để có thể hoạt động hiệu quả, và được BHYT chi trả.

Do trước giờ chúng ta không có hệ thống này, trong khi bác sĩ gia đình là một nhu cầu có thật, được nhiều người dân quan tâm, nên các phòng mạch tư lãnh luôn trách nhiệm này. Tuy nhiên, phòng mạch là một hình thức thực hành y tế khá manh mún, qui trình không rõ ràng, chất lượng không kiểm chứng được. Về lâu dài, cần phát triển bằng được hệ thống bác sĩ gia đình theo đúng qui chuẩn: bác sĩ được đào tạo bài bản, qui trình chuyên môn và pháp lí được xây dựng chặt chẽ, giúp cho việc trao đổi bệnh nhân và thông tin y khoa của hệ thống bác sĩ gia đình và các cơ sở điều trị chuyên khoa được thông suốt, bảo đảm cho việc chi trả BHYT một cách công bằng.

Khi xây dựng được mối quan hệ bình đẳng giữa hệ thống bác sĩ gia đình và các bệnh viện chuyên khoa, mới có thể đặt ra việc xóa bỏ phòng mạch ngoài giờ. Nhưng, như mục tiêu ban đầu của việc sản sinh ra loại hình phòng mạch, là cải thiện thu nhập của các bác sĩ và nhân viên y tế, cho nên, nếu muốn xóa bỏ phòng mạch, cần phải có biện pháp để nâng cao thu nhập cho nhân viên y tế.

Phương Linh

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !