bom mìn sau chiến tranh

Cập nhập tin tức bom mìn sau chiến tranh

Việt Nam còn sót 800 nghìn tấn bom mìn sau chiến tranh

Hiện nay, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam khoảng 800 nghìn tấn, diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn khoảng 6,1 triệu ha.

Đang cập nhật dữ liệu !