bồi thường chủ xe

Cập nhập tin tức bồi thường chủ xe

Nhân viên tự lái xe của khách gây tai nạn: Nhà hàng phải bồi thường, bảo vệ đối diện án tù

Theo luật sư, trường hợp nhân viên bảo vệ lái xe của khách gây tai nạn, nhà hàng phải có trách nhiệm thay nhân viên bảo vệ bồi thường các chi phí sửa chữa xe cho khách. Bảo vệ không có bằng lái xe mà tự lái gây tai nạn có thể bị phạt tù 10 năm.

Đang cập nhật dữ liệu !