bố vợ

tin tức về bố vợ mới nhất

Chê con rể nghèo 'kiết xác' nhưng 1 năm sau tôi xấu hổ khi nghe con thưa chuyện
 

16/01/2022

Ngày tôi ra viện, con rể ngập ngừng thưa chuyện này khiến tôi không tin nổi.