bộ não thứ hai

Cập nhập tin tức bộ não thứ hai

Hệ tiêu hóa - "Bộ não thứ hai" thường bị lãng quên

Hệ tiêu hóa cung cấp dinh dưỡng nuôi toàn bộ cơ thể, có mối quan hệ mật thiết với não bộ nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức - Theo bác sĩ Nguyễn Thị Lâm.

Đang cập nhật dữ liệu !