Biển và hải đảo

Cập nhập tin tức Biển và hải đảo

Mục tiêu đến năm 2025, giá trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt  0,8-1 tỷ USD

Đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký phê duyệt tại Quyết định 1664/QĐ-TTg ngày 4/10/2021.

Đang cập nhật dữ liệu !