BHXH tự nguyện

Cập nhập tin tức BHXH tự nguyện

Đóng BHXH tự nguyện chỉ từ 154.000 đồng/người/tháng, bớt gánh lo tuổi già

Người tham gia BHXH tự nguyện có thể tự chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH phù hợp với điều kiện của mình. Hiện mức đóng thấp nhất là 154 nghìn đồng/người/tháng, mức cao nhất là 6,556 triệu đồng

Đang cập nhật dữ liệu !