BHXH 2022

Cập nhập tin tức BHXH 2022

Mức đóng BHXH 2022 cho người nước ngoài từ ngày 1/7 thay đổi ra sao?

Từ ngày 1/7 tới đây, người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ có mức đóng BHXH bắt buộc năm 2022 như thế nào khi lương tối thiểu vùng 2022 tăng lên 6%?

Đang cập nhật dữ liệu !