bắt buộc

Cập nhập tin tức bắt buộc

Điều chỉnh chương trình môn Lịch sử thì tổ hợp các môn tự chọn sẽ thế nào?

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành vừa thông tin cụ thể về kế hoạch điều chỉnh môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đang cập nhật dữ liệu !