bài toán que diêm

Cập nhập tin tức bài toán que diêm

Di chuyển que diêm thế nào để '5 - 70 = 70' trở thành phép tính đúng?

Rất nhiều người đã phải bó tay trước bài toán mẹo này.

Đang cập nhật dữ liệu !