văn hóa ứng xử

tin tức về văn hóa ứng xử mới nhất

Cần giáo dục văn hóa ứng xử cụ thể, phù hợp từng cấp học
 

22/08/2021

Giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em, học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục là giáo dục cho các em sự nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực phù hợp với từng cấp học.