tư vấn

tin tức về tư vấn mới nhất

Bác sĩ 'già' ngày đêm online hỗ trợ F0
 

09/09/2021

Khi dịch bệnh xảy ra, PGS Hùng cho rằng, người trẻ xông pha lên tuyến đầu đến với các bệnh viện điều trị Covid-19 thì một bác sĩ về hưu cũng phải tranh thủ online tư vấn hỗ trợ cho F0.