Tổ chức nhiều cuộc triển lãm bản đồ “Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam

Từ năm 2015 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Nghệ An đã tổ chức 5 cuộc triển lãm bản đồ “Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các địa phương trong tỉnh.

Từ năm 2015 đến nay, Sở TT&TT Nghệ An đã tổ chức thành công 5 cuộc Triển lãmbản đồ và trưng bày tư liệu“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”trên địa bàn

Tháng 5/2015, Bộ TT&TT đã phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” trên địa bàn. 

Đây là lần đầu tiên triển lãm được tổ chức tại tỉnh Nghệ An, kết thúc triển lãm Bộ TT&TT đã trao tặng lại bộ bản đồ và hiện vật cho UBND tỉnh Nghệ An để triển lãm, phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương.

Triển lãm là hoạt động thông tin, tuyên truyền quan trọng; góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố.

Triển lãm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, sẽ góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, và các tầng lớp nhân dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng cũng như những tác động tích cực mà triển lãm về chủ quyền biển đảo mang lại. Từ năm 2016 đến nay UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm tại các địa phương như TX Cửa Lò, huyện Quỳnh Lưu (năm 2016); huyện Thanh Chương và Anh Sơn (năm 2017); huyện Diễn Châu và chuẩn bị tổ chức tại huyện Nam Đàn trong năm 2018.

Tại cuộc triển lãm tổ chức ở huyện Diễn Châu vào tháng 4/2018, BTC đã trao tặng 500 lá cờ tổ quốc cho ngư dân nơi đây.

Ngoài ra, từ năm 2012 đến nay, Sở TT&TT Nghệ An đã tổ chức 5 cuộc tập huấn công tác thông tin đối ngoại, thông tin tình hình biển đảo trên địa bàn tỉnh cho các Ban, ngành, huyện thành thị....với số lượng hơn 200 người/cuộc.

 

Trong thời gian tới, Sở TT&TT Nghệ An sẽ tiếp tục khai thác có hiệu quả các kênh đang thực hiện tốt về thông tin tuyên truyền đối ngoại; mở rộng hình thức thông tin; tiếp tục duy trì chuyên trang tuyên truyền về chủ quyền biển đảo.

Đồng thời tổ chức các cuộc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa và Trường Sa – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các huyện, thành thị trên địa bàn.

Việt Hòa
Chủ đề :
 
List comment