triết lý nhân sinh

tin tức về triết lý nhân sinh mới nhất

Vì sao nói nghèo không thăm họ hàng, giàu không về quê hương?
 

27/05/2022

Người xưa dạy con cháu thật thấm thía, ngẫm câu Nghèo không thăm họ hàng, giàu không về quê hương lại càng cho thấy bài học ý nghĩa.