'Trải thảm' cho tư nhân đầu tư vào sân bay diện khó khăn

Cập nhập tin tức 'Trải thảm' cho tư nhân đầu tư vào sân bay diện khó khăn

'Trải thảm' cho tư nhân đầu tư vào sân bay diện khó khăn

Với khoảng 12 sân bay đưa vào danh mục xã hội hóa, theo đánh giá của chuyên gia Lương Hoài Nam, đây là những sân bay “không phải là ngon” do đó cần 'trải thảm' hút nhà đầu tư tư nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !