tphcm công bô câp đô dich

Cập nhập tin tức tphcm công bô câp đô dich

TP.HCM công bố cấp độ dịch của 22 quận, huyện và TP Thủ Đức

Trong 22 địa phương, có 9 địa phương đạt cấp độ 1 (vùng xanh), 12 địa phương đạt cấp độ 2 (vùng vàng) và 1 địa phương cấp độ 3 (vùng cam).

Đang cập nhật dữ liệu !