Tiền điện tử Libra đòi hỏi Chính phủ phải có phản ứng chính sách tức thời

Trong khi chúng ta đang nghiên cứu các giải pháp chính sách, cơ chế pháp luật để điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ;…thì mới đây Facebook công bố và chuẩn bị phát hành đồng tiền điện tử Libra được nhiều hãng thanh toán và công ty công nghệ lớn hỗ trợ.

Đang cập nhật dữ liệu !