Đang đánh cá ngoài biển, 2 ngư dân bị điện giật tử vong

Đang đánh bắt cá trên biển, 2 ngư dân ở xã Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) không may bị điện giật tử vong.

Đang cập nhật dữ liệu !