thử nghiệm tàu metro số 1

Cập nhập tin tức thử nghiệm tàu metro số 1

2.000 người đi thử nghiệm tàu metro số 1

Trong lần thử nghiệm mới với đoạn 12,3km, tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chạy với tốc độ 50km qua 8 nhà ga.

Đang cập nhật dữ liệu !